Morphological Classification


Podręczniki

 1. Górski A.: Chemia Ogólna. Wyd. I. Warszawa, PWN 1964, s. 373; wyd. II, 1965 s. 393.
 2. Górski A.: Chemia Ogólna. (podręcznik Chemii ogólnej dla wyższych studiów technicznych) Wyd. III zmienione. Warszawa, PWN 1969, s. 397.
 3. Górski A.: Chemia T. I, Budowa i przemiany materii. Warszawa, PWN 1974, s. 383; T. II Systematyka związków chemicznych. Warszawa, PWN 1977, s. 454.

Monografie

 1. Górski A.: Współczesne systemy klasyfikacji związków chemicznych. Warszawa, PWN 1971, s. 252.
 2. Górski A.: Klasyfikacja pierwiastków i związków chemicznych. Warszawa, WNT 1986, s. 200.
 3. Podsiadlo S.: Azotki. Warszawa, WNT 1991, s. 148.
 4. Gontarz Z.: Związki tlenowe pierwiastków bloku sp. Warszawa, WNT 1993, s. 339.

Artykuły

 1. Górski A.: Morphological classification of simple species. Part I. Fundamental components of chemical structures. Roczniki Chem. 1971, 45, 1981
 2. Górski A.: Morphological classification of simple species. Part II. Uniform definition of acid-base and red-ox reactions. Roczniki Chem. 1971, 45, 2193.
 3. Górski A.: Morphological classification of simple species. Part III. The structural character of ej and ev numbers. Roczniki Chem. 1971, 45, 2201.
 4. Górski A.: Morphological classification of simple species. Part IV. Lattices for the classification of simple species. Roczniki Chem. 1972, 46, 127.
 5. Górski A., Moszczyńska J.: Morphological classification of simple species. Part V. Evaluation of structural parameters of species. Roczniki Chem. 1973, 47, 211
 6. Górski A., Moszczyńska J.: Morphological classification of simple species. Part VI. Evaluation of formation heat. Roczniki Chem. 1973, 47, 1313.
 7. Górski A., Skiendzielewski J.: Morphological classification of simple species. Part VII. The computer prediction of chemical data. Roczniki Chem. 1974, 48, 1627.
 8. Gontarz Z., Górski A.: Studies on transformations of oxygen iodine species in solid phase. Part I. Effect of counterions on thermal decomposition of iodates. Roczniki Chem. 1974, 48, 2091.
 9. Gontarz Z., Górski A.: Studies on transformations of oxygen iodine species in solid phase. Part II. Effect of counterions on disproportion of iodates in media of donors of oxide anions. Roczniki Chem.1974, 48, 2101.
 10. Gontarz Z., Górski A.: Morphological classification of simple species. Part VIII. Oxygen simple species of the sp block elements of the 5-th period in periodic chart. Roczniki Chem. 1977, 51, 2483.
 11. Górski A., Milczarek M.: Studies on transformations of oxygen iodine species in solid phase. Part III. Influence of counter-ions on thermal decomposition of periodates. Roczniki Chem. 1977, 51, 881.
 12. Gontarz Z., Górski A., Maciejewski M.: Studies on transformations of oxygen iodine species in solid phase. Part IV. Activation energy of dehydratation processes of some iodate hydrates. Roczniki Chem. 1977, 51, 1057.
 13. Górski A., Ziółkowska B.: Morphological classification of simple species. Part DC. Systematization of simple species and radicals. Polish J. Chem. 1979, 53, 1165.
 14. Gontarz Z., Górski A.: Studies on transformations of oxygen iodine species in solid phase. Part V. Electronegativity force as a parameter describing acid-base properties of counter-ions and their influence on thermal decomposition of anionic sublattice of salts. Polish J. Chem. 1980, 4, 1135.
 15. Gontarz Z., Górski A.: Studies on transformations of oxygen iodine species in solid phase. Part VI. Influence of counterions with low electronegativity force values on thermal decomposition and reactivity of iodates. Polish J. Chem. 1980, 54, 1139.
 16. Gontarz Z., Górski A.: Studies on transformations of oxygen iodine species in solid phase. Part VII. Influence of counter-ions with high electronegativity force values on thermal decomposition and reactivity of iodates. Polish J. Chem. 1980, 54, 1359.
 17. Gontarz Z., Górski A.: Studies on transformations of oxygen iodine species in solid phase. Part VIII. Influence of counter-ions with medium electronegavity force values on thermal decomposition and reactivity of iodates. Polish. J. Chem. 1980, 54, 1363.
 18. Gontarz Z., Górski A.: Studies on transformations of oxygen iodine species in solid phase. Part IX. Classificational interpretation of transformations of iodates. Polish J. Chem. 1980, 54, 1653.
 19. Borecka K., Górski A.: Rozważania nad układem okresowym Mendelejewa. Wiadomości Chem. 1984, 38, 751.
 20. Gontarz Z., Podsiadło S.: Stages of reaction between boron oxy compounds and compounds of urea group. Part I. Classification and reaction stages of the synthesis of boron nitride with the use of urea, biuret and dicyandiamide, Polish J. Chem. 1984, 58, 3.
 21. Górski A., Podsiadło S.: Stages of reaction between boron oxy compounds and compounds of urea group. Port II. Stages of boron nitride synthesis involving triuret and S-triazines and general scheme of the processes. Polish J. Chem. 1984, 58, 13.
 22. Podsiadło S., Orzeł J.: Nitriding action of calcium, strontium and barium cyanamides in reactions with boron oxy compounds, Polish J.Chem. 1984, 58, 323.
 23. Podsiadło S., Rodzeń B.: Formation and thermal decomposition of boron nitroxy compounds, Polish. J. Chem. 1984, 58, 643.
 24. Podsiadło S., Morphological classification of simple species. Part X. Application of morphological classification of simple species to the analysis of mechanisms of thermal decomposition of heteroligand species in the systems C-N-O and B-N-O, Polish J. Chem. 1984, 58, 653.
 25. Podsiadło S.: Silicon oxynitride compounds of lithium and sodium, Polish J. Chem. 1984, 58, 339.
 26. Podsiadło S.: Morphological classification of simple species. Part XI. Polish J.Chem. 1987, 61, 55.
 27. Łapinski Z., Podsiadło S.: Formation and thermal decomposition of aluminium nitroxy compounds, J. Thermal. Anal. 1987, 32, 49.
 28. Podsiadło S.: Formation and thermal decomposition of silicon oxynitride compounds I. J. Thermal Anal., 1987, 32, 43.
 29. Podsiadło S.: Formation and thermal decomposition of silicon oxynitride compounds II, J. Thermal Anal. 1987, 32, 445.
 30. Podsiadło S.: Formation and thermal decomposition of silicon oxynitride compounds III., J. Thermal Anal. 1987, 32, 771.
 31. Kraśnicka A., Podsiadło S.: Formation and thermal decomposition of silicon oxynitride compounds N, J.Thermal Anal. 1988, 34, 305.
 32. Podsiadło S.: Formation and thermal decomposition of phosphorus oxynitride compounds of magnesium, J. Thermal Anal. 1988, 34, 1217.
 33. Podsiadło S.: Formation and thermal decomposition of germanium nitroxy compounds, J. Thermal Anal. 1988, 34, 983.
 34. Gontarz Z., Pisarska B.: Thermal decomposition stages of potassium, rubidium and caesium pernangantes. J. Thermal. Anal. 1990, 36, 2117.
 35. Gontarz Z.,Wiśniewski W.: Mechanism of thermal decomposition of hydrogenphosphites. J. Thermal. Anal. 1990, 36, 2102.
 36. Gontarz Z., Górski A.: Morpholgical classification of simple species. Part XII. Classification of multicentric species. Polish. J. Chem. 1991, 65, 185.
 37. Gontarz Z., Górski A.: Morphological classification of simple species. Part XIII. Thermal decomposition stages of oxo-salts of main elements of greater electronegativity. Part I. Polish J. Chem., 1991, 65, 191.
 38. Gontarz Z.: Morphological classification of simple species. Part XIV. Thermal decomposition stages of oxo-salts of main elements of greater electronegativity. Part II. Polish J. Chem. 1991, 65, 217.
 39. Gontarz Z.: Morphological classification of simple species. Part XV. Thermal decomposition stages of oxo-salts of main elements of greater electronegativity. Part III. Polish J. Chem. 1991, 65, 229.
 40. Gontarz Z.: Morphological classification of simple species. Part XVI. Thermal decomposition stages of oxo-salts of main elements of greater electronegativity. Part IV. Polish J. Chem. 1991, 65, 239.
 41. Gontarz Z.: Morphological classification of simple species. Part XVII. Thermal decomposition stages of oxo-salts of main elements of greater electronegativity. Part V. Polish J. Chem. 1991, 65, 687.
 42. Gontarz Z.: Morphological classification of simple species. Part XVIII. Thermal decomposition stages of oxo-salts of main elements of greater electronegativity. Part VI. Polish J. Chem. 1991, 65, 721.
 43. Gontarz Z.: Morphological classification of simple species. Part XDt. Thermal decomposition stages of oxo-salts of main elements of greater electronegativity. Part VII. Polish J. Chem. 1991, 65, 731.
 44. Gontarz Z.: Morphological classification of simple species. Part XX. Thermal decomposition stages of oxo-salts of main elements of increased electronegativity. Part VIII. Polish J. Chem. 1991, 65, 743.
 45. Podsiadło H.: The classification of complex chemical compounds in research of phase equilibria. Polish J. Chem. 1992, 66, 847.
 46. Górski A., Nieniewska J.: Morphological classification of simple species. Part XXI. Diagrams for presentation of SO2 transformations in the atmosphere. Polish J. Chem. 1992, 66, 1227.

Komunikaty

 1. Górski A.: Klasyfikacja morfologiczna w badaniach rozkładów termicznych soli z inertnymi przeciwjonami kationowymi. Zesz. Nauk. Politechn. Śląskiej, Chemia, 1984, 109, 5.
 2. Podsiadło S.: Etapy reakcji fosforanów z wolnym krzemem. Zesz. Nauk. Politechn. Śląskiej, Chemia, 1984, 109, 141.
 3. Borecka K., Gontarz Z., Milczarek M.: Rozkłady termiczne soli sodowych tlenowych kwasów pierwiastków rodzin głównych. Część 1. Etapy rozkładów termicznych soli sodowych tlenowych kwasów chloru, bromu i jodu. Zesz. Nauk. Politechn. Śląskiej, Chemia, 1984, 109, 17.
 4. Gontarz Z., Kowal G.: Rozkłady termiczne soli sodowych tlenowych kwasów pierwiastków rodzin głównych. Część 2. Etapy rozkładów termicznych soli sodowych tlenowych kwasów siarki. Zesz. Nauk. Politechn. Śląskiej, Chemia, 1984, 109, 33.
 5. Gontarz Z.: Rozkłady termiczne soli sodowych tlenowych kwasów pierwiastków rodzin głównych. Część 3. Etapy rozkładów termicznych soli sodowych tlenowych kwasów selenu. Zesz. Nauk. Politechn. Śląskiej, Chemia, 1984, 109, 43.
 6. Górski A., Kraśnicka A.: Rozkłady termiczne soli sodowych tlenowych kwasów pierwiastków rodzin głównych. Część 4. Etapy rozkładów termicznych soli sodowych prostych kwasów tlenowych więgla. Zesz. Nauk. Politechn. Śląskiej, Chemia, 1984, 109, 51.
 7. Górski A., Kraśnicka A., Żochowska R.: Rozkłady termiczne soli sodowych tlenowych kwasów pierwiastków rodzin głównych. Część 5. Etapy rozkładów termicznych soli sodowych kwasów tlenowych azotu. Zesz. Nauk Politechn. Śląskiej, Chemia, 1984, 109, 63.
 8. Gontarz Z., Paluszewska U.: Rozkłady termiczne soli sodowych tlenowych kwasów pierwiastków rodzin głównych. Część 6. Etapy rozkładów termicznych soli sodowych tlenowych kwasów fosforu i arsenu na +5 stopniu utlenienia. Zesz. Nauk. Politechn. Śląskiej, Chemia, 1984, 109, 77.
 9. Gontarz Z., Kraśnicka D.: Rozkłady termiczne soli sodowych tlenowych kwasów pierwiastków rodzin głównych. Część 7. Etapy rozkładów termicznych soli sodowych tlenowych kwasów fosforu na +4 stopniu utlenienia. Zesz. Nauk. Politechn. Śląskiej. Chemia, 1984, 109, 89.
 10. Gontarz Z., Zachara J.: Rozkłady termiczne soli sodowych tlenowych kwasów pierwiastków rodzin głównych. Część 8. Etapy rozkładów termicznych soli sodowych tlenowych kwasów fosforu na +3 stopniu utlenienia. Zesz. Nauk. Politechn. Śląskiej, Chemia, 1984, 109, 95.
 11. Gontarz Z., Milczarek M.: Rozkłady termiczne soli sodowych tlenowych kwasów pierwiastków rodzin głównych. Część 9. Etapy rozkładu termicznego NaH2PO2. Zesz. Nauk. Politechn. Śląskiej, Chemia, 1984, 109, 107.
 12. Gontarz Z.: Rozkłady termiczne soli sodowych tlenowych kwasów pierwiastków rodzin głównych. Część 10. Klasyfikacyjne uogólnienie etapów rozkładów termicznych soli sodowych kwasów tlenowych pierwiastków głównych o dużej elektroujemności. Zesz. Nauk. Politechn. Śląskiej, Chemia, 1984, 109, 113.
 13. Gontarz Z., Pisarska B.: Etapy rozkładu termicznego nadmanganianu potasu, rubidu i cezu. Zesz. Nauk. Politechn. Śląskiej, Chemia, 1989, 121, 193.

Opracowania literaturowe

 1. Górski A., Ziółkowska B.: Przestrzenne struktury jodanów. Wiadomości Chem. 1975, 29, 579.

Prace habilitacyjne

 1. Gontarz Z.: Analiza klasyfikacyjna etapów rozkładu termicznego soli tlenowych pierwiastków głównych. Wydawnictwo Zakładu Chemii Nieorganicznej. Wydział Chemiczny. Politechnika Warszawska 1987.
 2. Podsiadło S.: Tlenoazotowe połqczenia boru, glinu, węgla, krzemu, germanu i fosforu. Wydawnictwo Zakładu Chemii Nieorganicznej. Wydział Chemiczny. Politechnika Warszawska 1987.

Prace doktorskie

 1. Gontarz Z.: Badania nad prostymi przekształceniami anionu jodanowego w fazie stałej. Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny 1977, s. 277.
 2. Milczarek M.: Badania nad przekształceniami nadjodanów w fazie stałej. Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny 1978, s. 390.
 3. Podsiadło S.: Studium nad reagentami azotującymi w syntezie azotku boru. Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny 1980, s. 183.
 4. Borecka K.: Podobieństwo etapów rozkładów soli zawierających anion AO3 z parą elektronów, w grupach i okresach układu periodycznego. Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny 1980 s. 242.
 5. Zachara J.: Badania nad rozkładem termicznym soli kwasów tlenowych arsenu. Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny 1987. s. 144.